Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Základní informace TK FREEDANCE MC ŽATEC

TANEČNÍ KLUB FREEDANCE

 

MC ŽATEC 2011 - 2012

 

logo-freedance.png

 

 

 • taneční lekce FREEDANCE MC ŽATEC  pro děti, dvě věkové kategorie 3-4 roky a 5-7 let

 

 • taneční kurzy pro děti vedou Věra Kunášková, Kateřina Kunášková 

 

 • výuka na moderní hudbu, výuka moderních tanečních stylů, na tanečních hodinách systematicky spojujeme jednotlivé prvky  a vytváříme taneční sestavu, 1x za rok nácvik taneční sestavy, shlédnutí  sestavy nejen na akcích Rodinného centra Sedmikráska

 

 • v případě veřejného vystoupení dětí zhotovujeme stylové taneční kostýmy

 

 • 1-2x ročně informační schůzka - rodiče se dozví novinky, plány, zodpovíme dotazy. Informační schůzka v září, je nutná pro nové přihlášené členy!

 

 

 

      KONÁNÍ TANEČNÍCH HODIN A ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

 

      

 skupina MICE    děti 3-4 roky           úterý  17.00 – 18.00 hod.

 skupina CATS    děti 5-7 let            čtvrtek 17.00 – 18.00 hod.

  skupina CATS   děti 5-7 let            pondělí 17:30 - 18:30 hod.

                                                    

      PLÁN – OBSAH 1 TANEČNÍ HODINY

      - jedna taneční hodina 45 minut, výuka v tanečních hodinách je vždy úměrná věku a schopnostem dětí

 

     

  • rozcvičení, protažení svalů, vše formou zábavy
  • nácvik jednotlivých tanečních prvků
  • cca 10 minut před koncem taneční hodiny cílené aktivity např. hry např. sluchové, pohybové, které mimo jiné posílí paměť, jemnou motoriku, sounáležitost, pozornost, smysl pro rytmus, pohotovost, rychlost apod..

 

 

            CO PŘIPRAVIT DÍTĚTI NA TANEČNÍ HODINY

-         oděvy vhodné pro pohybové aktivity

-         pevnou sportovní obuv (příp. zdravotní ortopedickou obuv)

-         nápoje k osvěžení

 

 

 • účast rodičů na tanečního hodinách – důrazně trváme na neúčasti rodičů na hodinách!!! 

            Výjimkou je tzv. zkušební, ukázková taneční hodina, která je udělována zdarma.

                         

 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY, KURZOVNÉ A DOTACE NA

ZHOTOVENÍ KOSTÝMU

 

 • Cena kurzu je stanovena podle délky vyučovací jednotky a nákladnosti kurzu.

 

 • Cena jedné taneční hodiny činí 50,- Kč. 

 

 • Účast v kurzu je podmíněna uhrazením kurzovného na jedno předplatitelské období (tj. 2-3 měsíce). Množství účastníků v kurzu je omezeno. Přednost mají předplatitelé. Zájemci platící jednotlivé hodiny se mohou účastnit kurzu pouze tehdy, když v daný den bude volná kapacita.

 

 • V případě nástupu do kurzu uprostřed předplatitelského období, zaplatí rodič pouze tolik hodin, kolik jich zbývá do konce období.  Zaplacením předplatného nevzniká automaticky nárok na náhradu zameškaných hodin.

 

 • Náhrada či proplacení tanečních hodin je možná z důvodu dlouhodobé nemoci (nikoli krátkodobá nemoc či jiný důvod absence dítěte). Dlouhodobou nemocí se rozumí absence 3 a více týdnů včetně. Takto zameškané hodiny je také možné převést do dalšího předplatitelského období.

 

 • V případě, že se taneční hodina dle plánu neuskuteční z důvodu absence lektora je tato hodina nahrazena, proplacena nebo ji lze převést do dalšího předplatitelského období. 

 

 • Na předplacenou hodinu, které se předplatitel nemůže sám účastnit, je možné poslat náhradníka. Účast náhradníka musí být sdělena vedení tanečního klubu s jednodenním předstihem formou mailu/sms/telefonátu.

 

 • Nevybrané hodiny (dlouhodobá nemoc, absence lektora) jsou přenosné do dalšího předplatitelského období  nikoli však do dalšího školního roku.

 

 • V případě uhrazení kurzovného na jedno předplatitelské období je udělena 1 hodina zdarma (max. však 1 taneční hodina zdarma/pololetí).

 

 • Pokud rodič udělí souhlas k veřejnému vystoupení dítěte, uhradí dotaci ve výši 400,- Kč. Tato dotace je použita ke zhotovení stylového kostýmu, případně dalších potřeb (doplňky, líčidla, vlasové spreje, barvy apod.). Tato dotace není využita na potřeby běžných tanečních hodin nebo jako honorář lektorů.  

 

 • V případě, že bude dítě absolvovat taneční lekce bez účasti na vystoupeních, není nutné hradit dotaci na kostým. Toto rozhodnutí rodič oznámí vedení tanečního klubu.

 

 

V případě, že chcete přihlásit své dítko do našeho tanečního klubu je třeba vyplnit přihlášku dítěte. Přihlášku naleznete zde, nebo také v Rodinném centru Sedmikráska Žatec.

 

V případě dotazů jsme Vám kdykoli k dispozici na kontaktním telefonním čísle +420 739 427 355 či na e-mailové schránce freedance.mczatec@email.cz

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁSJ

 

KOLEKTIV LEKTORŮ TANEČNÍHO KLUBU FREEDANCE MC ŽATEC

 

freedance-mc-zatec-11-12.jpg

Leták TK FREEDANCE MC Žatec