Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

SC - NAŠE AKTIVITY

 

  • PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Poradenská činnost v sociálně právní oblasti a dluhové problematice je zajištěná kvalifikovanými pracovníky (sociální pracovník, právník, speciální pedagog, zdravotní sestra). Některé dotazy (podle svého chararkteru) zodpovídáme telefonicky nebo elektronickou cestou. Pro komplikovanější dotazy je nutná osobní konzultace. Poradenství díky zapojení do projektů podporovaných MPSV, KP Města Žatec poskytujeme zdarma.

PROVOZNÍ DOBA PORADNY:

PO:

ÚT:

ST:

ČT:

PÁ:

PORADNA nabízí poradenství v oblasti rodinného, pracovního a občanského práva. Nabízíme podporu při sepisování písemností a návrhů, při komunikaci s institucemi a společnostmi. V případě sepisování návrhů a jiných písemností vybíráme poplatek dle aktuálního ceníku.

 

  • ASISTOVANÝ STYK

LÁSKA RODIČŮ K DĚTEM SE PROJEVÍ PRÁVĚ V TOM, ŽE JSOU OCHOTNI REALIZOVAT PŘEDÁVÁNÍ TAK, ABY DÍTĚTI NEVZNIKLO TRAUMA.

(Jeroným Klimeš)

Asistovaný nebo řízený styk nabízíme rodičům, kteří potřebují dočasnou podporu při uskutečnění kontaktu se svými dětmi, nebo podporu při předávání dítěte druhému rodiči. Jde o podpůrná setkávání rodičů se svými dětmi. Tato podpora je vhodná pro zajištění kontaktu s vyloučením  agresivního, nevhodného chování a jednání v přítomnosti dítěte. Jedná se například o situace, kdy jeden z rodičů (příp. rodinných příslušníků) neměl s dítětem kontakt delší dobu, nebo kdy probíhá soudní spor o výchovu a výživu dítěte, nebo v případech, kdy asistovaný styk nařídí soud nebo doporučí OSPOD.

Podpůrná setkávání dětí v pěstounské péči s biologickými rodiči – zajištění asistovaných kontaktů mezi rodiči, dětmi a pěstouny minimalizuje kontakt s agresivním, nevhodným chováním a jednáním, umožní pochopit každého člena rodiny jako zodpovědnou osobnost s konkrétními vlastnostmi a hodnotami. Prostor pro navázání užšího vztahu s rodiči a ujištění pěstouna, že každý dělá maximum a každý dospělý je zodpovědný za své činy a má právo na nápravu, prostor pro přenechání rodičovských kompetencí na biologických rodičích

podpora přechodu dítěte z pěstounské péče do biologické rodiny má význam pro zachování pocitu bezpečí pro dítě, a pro otevření prostoru pro vzájemnou komunikaci mezi pěstouny a biologickými rodiči.

Asistovaný styk se uskutečňuje na základě dohody mezi rodiči a sociálním centrem. Zadavatelem bývá rodič, soud, OSPOD, pečující osoba (pěstoun) podle všeobecných podmínek.

Rodiče, nikdy nezapomeňte, že...

 

  • RODINNÉ KONFERENCE

Rodinné konference se používají k hledání řešení pro dítě v nějak pro něj nevhodné situaci. Začíná otevřenou, jasně zformulovanou otázkou (tuto otázku klade rodině sociální pracovník dítěte z OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dítěte), vlastníkem konference je rodina a její síť (rodina má své členy, zvyky, kulturu, místo, čas, prostor a plán), konferenci pomáhá domlouvat a připravovat a organizovat nezávislý a nezaujatý koordinátor. Model rodinných konferencí znamená v mnohém posun ve způsobu myšlení a uvažování o klientech, jde o jednu z možných metod sociální práce, která klade důraz na individuální přístup k rodinám a může vhodně doplňovat a rozvíjet stávající systém péče v nejlepším zájmu dětí.(http://www.pravonadetstvi.cz/ukoncene-projekty/systemova-podpora-procesu-transformace-systemu-pece-o-ohrozene-deti/aktivity-projektu/rodinne-konference/)

Seznámíme Vás s touto metodou a doporučíme Vám, ne koho se obrátit.

Naše role v rodinné konferenci: administrátor

 

  • DOUČOVÁNÍ

Podle potřeb Vašich dětí zajistíme doučování na míru. Doučujeme děti v rámci učiva základní povinné školní docházky. Máme zkušenost s doučováním dětí se speciálními potřebami. Na doučování se podílí sociální pracovník, speciální pedagog a studenti gymnázia.

 

  • DRUMBENY

Na Vaši poptávku jsme schopni zrealizovat rytmicko-hudební program s drumbeny. Program s touto pomůckou je vhodný pro všechny věkové skupiny, je s ním možné rozvíjet a posilovat poznávací a motorické schopnosti, skupinovou soudržnost, komunikační dovednosti a pečovat o svou psychohygienu J

Popis: http://www.teradis.estranky.cz/img/mid/14/hudba-6.jpgDrumbeny využíváme společně s muzikoterapeutickými metodami. Hudba a rytmus udržuje fyzické a emocionální zdraví člověka.

  1. působí preventivně proti stresu
  2. uvolňuje zátěžové stavy organismu
  3. ovlivňuje fyziologické procesy v lidském organismu
  4. může pomoci při budování sebedůvěry, sebevědomí a sebediscipliny
  5. pomáhá zaměřit a koncentrovat pozornost